88XENG Bảng Xếp Hạng

Người chiến thắng hàng tháng

{{ winner.username }}
X {{ winner.score }}
-:--:--
{{ r.username }}
{{ r.score | number:"2" }}
Người chiến thắng hàng tuần
{{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username }}
{{ $index + 1 }}
{{ k.username }}
{{ k.score | number: "2" }}
Người chiến thắng hàng ngày
{{ r[i].username || " " }}
{{ $index + 1 }}
{{ win.username }}
{{ win.score | number: "2" }}
Người chiến thắng hàng ngày